Dvanáct kroků CoDA

 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad jinými – naše životy začaly být neovladatelné.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší, než naše vlastní obnoví naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sebe sama.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit.
 9. Rozhodli jsme se provést všechny tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace dovolí, s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním spoluzávislým a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.