Dvanáct příslibů CoDA

Prací na programu Co-Dependents Anonymous mohu dosáhnout zázračných změn ve svém životě. Pokud poctivě usiluji o naplnění Dvanácti kroků a přidržuji se Dvanácti tradic,

 1. Poznávám nové vědomí sounáležitosti. Pocit prázdnoty a opuštěnosti zmizí.
 2. Už nejsem ovládán svými obavami a strachem. Svůj strach jsem překonal a jednám s odvahou, čestně a důstojně.
 3. Znám novou svobodu.
 4. Osvobozuji se od pocitů obav, viny a zklamání týkajících se mé minulosti i současnosti. Jsem dostatečně bdělý, abych se k nim nevracel.
 5. Poznávám novou lásku a přijetí sebe sama i druhých. Cítím se nezpochybnitelně láskyhodný, milující a milovaný.
 6. Učím se vidět sebe sama jako rovnocenného druhým. Mé nové i obnovené vztahy jsou výlučně s rovnocennými partnery
 7. Jsem schopen utvářet a udržovat zdravé a láskyplné vztahy. Potřeba ovládat druhé a manipulovat jimi zmizí, jakmile se naučím důvěřovat těm, kdo jsou opravdu důvěryhodní.
 8. Učím se, že je možné se zotavit – stát se více milujícím, důvěrným a podporujícím. Mám možnost komunikovat s vlastní rodinou způsobem, který bude bezpečný pro mne a plný úcty a respektu vůči ostatním rodinným příslušníkům.
 9. Poznávám, že jsem jedinečné a vzácné stvoření.
 10. Už nepotřebuji spoléhat pouze na druhé, že jen skrze ně získám svůj pocit hodnoty.
 11. Spoléhám se na vedení, kterého se mi dostává od mé Vyšší Moci, a začínám důvěřovat ve své vlastní schopnosti
 12. Zakouším stále intenzivněji poklid, sílu a duchovní růst ve svém každodenním životě.