preklad pracovniho sesitu 1. krok

1.

Přiznali jsme si svou bezmocnost nad druhými – že naše životy se staly nezvladatelnými.

Krok jedna

Zámerem těchto otázek je pomoci Vám pracovat s prvním krokem:

– Kontroluji? Jak?

– Jaký rozdíl je mezi tím být bezmocná (bez síly) a být posílená?

– Když ostatní pustím, jak mne to posílí? Jak takový krok činí můj život zvladatelným?

– Jak propouštím strach z toho, co si druzí myslí? Jak se starám o sama sebe? Jak mi přijetí mé bezmoci nad druhými pomůže toto uskutečnit?

– Které charakteristiky spoluzávislosti (charakterové vady) mi brání v uskutečnění Prvního kroku?

– Proč se v Prvním kroku říká “přiznali jsme si, že jsme bezmocní” místo přiznala jsem si, že jsem bezmocná?

– Co pro mne dnes znamená bezmocnost a nezvladatelnost?

– Jaké spatřuji příznaky pomáhající mi rozeznat, že popírám?

– Co znamená odevzdání se? Proč se potřebuji odevzdat? Čemu se potřebuji odevzdat?

– Jak poznám, že jsem udělala dost?

– Jaké to má příznaky, když já nezvládám? (Jaké příznaky má moje nezvladatelnost) (Vytvořte seznam)

– Proč chci mít kontrolu?

– Jsem ochotna si uvědomit, že snaha změnit kohokoli způsobuje nezvladatelnost, nepřátelství, zášť?

– Jsem bezmocná nad svým spoluzávislostním jednáním?