Od čeho je tu CoDA?

Co-Dependents Anonymous je společenství mužů a žen, jejichž společným cílem je získat zdravé vztahy. Jediným požadavkem pro členství je touha po zdravých a láskyplných vztazích. Co se týče poznání a moudrosti, spoléháme se na Dvanáct kroků a Dvanáct tradic. Ty jsou principy našeho programu a našimi průvodci k dosažení upřímných a naplňujících vztahů se sebou samými i s druhými. Pomocí uplatňování Dvanácti kroků a principů, které nacházíme v CoDA, na náš každodenní život a na naše vztahy – jak přítomné, tak minulé – můžeme zažít osvobození od našeho sebedestruktivního životního stylu. Aktivní prací na programu CoDA může každý z nás získat novou radost, přijetí a poklid ve svém životě.

Těžký den? Můžete zkusit CODA zamyšlení na každý den v angličtině: Hazelden