Od čeho je tu CoDA?

CoDA je společenství můžu a žen, jejichž společným cílem je získat zdravé vztahy. Jediným požadavkem pro členství je touha po zdravých a láskyplných vztazích.

Co se týče poznání a moudrosti, spoléháme se na 12 kroků a 12 tradic. Ty jsou principy našeho programu a našimi průvodci k dosažení upřímných a naplňujících vztahů se sebou samými i s druhými. Pomocí uplatňování 12 kroků a principů, které nacházíme v CoDA, na náš každodenní život a na naše vztahy – jak přítomné, tak minulé – můžeme zažít osvobození od našeho sebedestruktivního životního stylu. Aktivní prací na programu CoDA může každý z nás získat novou radost, přijetí a poklid ve svém životě.

Úplnou verzi v anglickém jazyce naleznete na Co-Depenents Anonymous World CoDA.