Dvanáct tradic CoDA

Úplnou verzi v anglickém jazyce naleznete na Co-Depenents Anonymous World CoDA

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě; osobní uzdravení závisí na jednotě našeho společenství.
 2. Pro účel naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita – milující Bůh, tak jak se sám vyjadřuje v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze spolehliví služebníci, kteří však nevládnou.
 3. Jedinou podmínkou členství v CoDA je touha po zdravých a láskyplných vztazích.
 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují jiné skupiny nebo CoDA jako celek.
 5. Každá skupina CoDA má pouze jediný primární účel – předávat toto poselství ostatním spoluzávislým, kteří stále ještě trpí.
 6. Naše skupiny CoDA by nikdy neměly podporovat, financovat nebo propůjčovat naše jméno jakémukoliv vnějšímu podnikání, aby nás problémy týkající se peněz, majetku a prestiže neodchýlily od našeho primárního účelu.
 7. Každá skupina by měla být plně soběstačná, a odmítat příspěvky zvnějšku.
 8. Činnosti týkající se dvanáctého kroku CoDA by se nikdy neměly stát profesionálními, i když naše servisní centra mohou zaměstnávat speciální pracovníky.
 9. Naše skupiny jako takové by nikdy neměly být organizované; ale můžeme vytvořit servisní výbory nebo komise, přímo zodpovědné těm, kterým slouží.
 10. Společenství CoDA nemá názory na vnější otázky; proto by jméno CoDA nemělo být nikdy zataženo do veřejné kontroverze.
 11. Naše zásady veřejných vztahů jsou založeny spíše na přitažlivosti než na propagaci; potřebujeme vždy udržovat osobní anonymitu všech našich členů na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.
 12. Anonymita je spirituálním základem všech našich tradic, vždy nám připomínající, abychom kladli principy před osobnosti.