Modlitby

Úplnou verzi v anglickém jazyce naleznete na Co-Depenents Anonymous World CoDA

Úvodní Modlitba CoDA 

V duchu lásky a pravdy prosíme naši Vyšší moc, aby nás vedla při sdílení našich zkušeností, síly a naděje. Otevíráme svá srdce světlu moudrosti, vřelosti lásky a radosti z přijetí. 

Závěrečná Modlitba CoDA

Děkujeme naší Vyšší moci za všechno, co jsme během dnešního setkání obdrželi. Když nyní setkání končíme, kéž s sebou smíme odnášet moudrost, lásku, přijetí a naději na uzdravení.  

Modlitba o poklid 

Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat. 

Deklarace odpovědnosti 

Jsem zodpovědný (člověk). Když kdokoliv a kdykoliv bude sahat pro pomoc, chci, aby pomocná ruka CoDA byla vždy k dispozici, a za to jsem odpovědný.