Literatura

Bližší informace o dostupné literatuře dostanete na mítinku konkrétní skupiny.

Úplnou verzi v anglickém jazyce naleznete na Co-Depenents Anonymous World CoDA