Dvanáct příslibů CoDA

Úplnou verzi v anglickém jazyce naleznete na Co-Depenents Anonymous World CoDA

 1. Poznávám nové vědomí sounáležitosti. Pocit prázdnoty a opuštěnosti zmizí. 
 2. Už nejsem ovládán svými obavami a strachem. Svůj strach jsem překonal a jednám s odvahou, čestně a důstojně. 
 3. Znám novou svobodu. 
 4. Osvobozuji se od pocitů obav, viny a zklamání týkajících se mé minulosti i současnosti. Jsem dostatečně bdělý, abych se k nim nevracel. 
 5. Poznávám novou lásku a přijetí sebe sama 
 6. Učím se vidět sebe sama jako rovnocenného druhým. Mé nové i obnovené vztahy jsou výlučně s rovnocennými partnery. 
 7. Jsem schopen utvářet a udržovat zdravé a láskyplné vztahy. Potřeba ovládat druhé a manipulovat jimi zmizí, jakmile se naučím důvěřovat těm, kdo jsou opravdu důvěryhodní. 
 8. Učím se, že je možné se zotavit – stát se více milujícím, důvěrným a podporujícím. Mám možnost komunikovat s vlastní rodinou způsobem, který bude bezpečný pro mne a plný úcty a respektu vůči ostatním rodinným příslušníkům. 
 9. Poznávám, že jsem jedinečné a vzácné stvoření. 
 10. Už nepotřebuji spoléhat pouze na druhé, že jen skrze ně získám svůj pocit hodnoty. 
 11. Spoléhám se na vedení, kterého se mi dostává od mé Vyšší Moci, a začínám důvěřovat ve své vlastní schopnosti. 
 12. Zakouším stále intenzivněji poklid, sílu a duchovní růst ve svém každodenním životě.