Spoluzávislí lidé (CoDA)

Stránka pro Českou republiku a Slovensko


Na slovenské verzi pracujeme. Prozatím využijte standardní nástroje překladu.


Pokud jste zavítali na tuto stránku, je pravděpodobné, že jste již někde narazili na termín „spoluzávislost“, „kodependence“ nebo anglicky „codependency“. Možná máte nějakou představu, co se pod těmito pojmy skrývá, a tušíte, že by mohli mít něco společného s vámi a vaším duševním stavem. Definic spoluzávislosti je mnoho a všechny se vzájemně doplňují a prolínají. Nejedná se o vědecky uznávaný termín, proto je těžké ho v plné šíři postihnout.

 • Spoluzávislost může znamenat, že máme potřebu se stále starat o druhé místo o sebe.
 • Spoluzávislý člověk se nechává ovlivňovat chováním druhých (ať už partnerů, přátel, rodiny nebo dětí), a zároveň je posedlý kontrolováním tohoto chování.
 • Spoluzávislý se ve svých vztazích pohybuje v trojúhelníku, kde střídá role oběti, zachránce a potřebného.
 • Spoluzávislý potřebuje ve své blízkosti někoho, ke komu by se mohl připoutat a jehož problémy převzít jako svoje – je to pro něj totiž jednodušší, než se starat o svoje vlastní.
 • Spoluzávislí lidé často vyhledávají vztahy se závislými (alkoholici, drogově závislý, workoholici…) nebo mentálně nemocnými (narcisové, lidé s hraniční poruchou osobnosti nebo lidé trpící chronickou depresí).
 • V těchto vztazích je často dlouhodobě nespokojený, ale přesto je neopustí, protože cítí potřebu druhého jedince zachránit nebo mu neustále pomáhat. Často si tuto nespokojenost ani neumí připustit (spoluzávislí jsou experty v sebeklamu a popírání).
 • Vztahy spoluzávislých jsou založené na pocitu „potřebnosti“, spoluzávislý nechce být ve vztahu s rovnocenným partnerem.
 • Spoluzávislí mají problémy naplňovat své potřeby – často si je vůbec neuvědomují nebo je popírají, a už vůbec si o jejich naplnění nejsou schopni říct. Automaticky se ale snaží naplňovat potřeby druhých, ač jsou třeba domnělé.

Žádný z těchto rysů není definující, ale jedná se o ty z nejčastějších případů. Protože je spoluzávislost tak těžké postihnout, uvádíme na konci této stránky i vyčerpávající seznam projevů a charakteristik.

Je se mnou něco špatně?

Než se do něj ale začtete, je nutné podotknout jednu zásadní věc: pokud u sebe rozpoznáte některé z těchto problémů, v žádném případě to neznamená, že jste špatní, podřadní nebo „poškozené zboží“. Drtivá většina těchto vzorců chování pochází z období dětství, kdy jsme se je byli donuceni naučit čistě kvůli vlastnímu přežití (ať už fyzickému nebo emocionálnímu).

Jako děti jsme nebyli schopní pochopit složitý svět kolem nás a protože většina z nás vyrůstala s více či méně narušenými nebo nemocnými lidmi, nezbylo nám než se obrnit těmito a dalšími mechanismy, které nám pomohly projít dětstvím v relativním bezpečí. V danou chvíli jsme naši situaci lépe zvládnout nemohli.

Tyto mechanismy ale postupně přestaly být užitečné a potřebné a nakonec pro většinu z nás přerostly v chiméru, která nás udržuje konstantně zmatené, zraněné a ztracené. Je načase se jich zbavit a nahradit je lepšími.

Pokud byste si chtěli přečíst o spoluzávislosti více, doporučujeme nahlédnout do naší sekce Často kladených otázek. A pokud na vaši otázku nenaleznete odpověď ani tam, neváhejte nás kontaktovat. 🙂

Mohu s tím něco udělat?

Pokud se v některých z těchto rysů vzhlédnete a rozhodnete se, že byste se o nich rádi pobavili s lidmi v podobné situaci nebo se dozvěděli něco o možných způsobech, jak se je naučit zvládat a změnit, rádi vás uvidíme na jednom z našich
setkání CoDA.

CoDA? Cože? Pokud jste slyšeli o organizaci Anonymních alkoholiků, bude vám princip CoDA – Codependent Anonymous – velice povědomý. Jedná se o sdružení spoluzávislých, kteří se pravidelně scházejí a navzájem se podporují na jejich cestě k uzdravení.

Více si o nás můžete přečíst v sekci Od čeho je tu CoDA, případně se přímo zastavit na jednom z Našich setkáníÚčast je zdarma, zcela anonymní a všechny nově příchozí vítáme s otevřenou náručí a pochopením. Všichni z nás kdysi stáli na vašem místě.

Pokud se na naše setkání z jakéhokoliv důvodu necítíte nebo nemůžete dorazit, v sekci Často kladených otázek jsme připravili krátký text, který by vám mohl pomoci.

A nyní konečně zpět ke slibovaným projevům spoluzávislosti:

Projevy popírání:

 • Je pro mě obtížné uvědomit si, co doopravdy cítím.
 • Minimalizuji, zlehčuji nebo popírám, jak se doopravdy cítím.
 • Sám sebe vnímám jako zcela nesobeckou osobu oddanou dobru a prospěchu druhých.

Projevy nízké sebeúcty:

 • Je pro mne obtížné učinit rozhodnutí.
 • Posuzuji všechno co myslím, říkám nebo konám nekompromisně a tvrdě jako „nikdy dost dobré“.
 • Činí mi potíže a vyvádí mě z míry, když mám přijmout pochvalu, ocenění nebo dárek.
 • Nežádám druhé, aby naplnili moje potřeby nebo touhy.
 • Cením si ohodnocení svých myšlenek, pocitů a chování druhými více než vlastního sebehodnocení.
 • Nevnímám sám sebe jako cennou osobu hodnou lásky.

Projevy přizpůsobování:

 • Snižuji a přizpůsobuji své vlastní hodnoty a omezuji svou integritu, abych zabránil odmítnutí nebo hněvu druhého člověka.
 • Jsem velmi citlivý k tomu, jak se cítí druzí, a cítím se stejným způsobem.
 • Jsem extrémně loajální, což mě vede k tomu, že zůstávám v situacích pro mě škodlivých příliš dlouho.
 • Hodnotím názory a pocity druhých lidí výše než své vlastní a bojím se vyjádřit odlišné názory a své vlastní pocity.
 • Stavím stranou své vlastní zájmy a koníčky, abych mohl udělat to, co chtějí druzí.
 • Přijímám sex tam, kde bych chtěl lásku.

Projevy kontroly:

 • Věřím, že většina ostatních lidí není schopná se sama o sebe postarat.
 • Snažím se přesvědčit druhé o tom, co by si „měli“ myslet a jak se „doopravdy“ cítí.
 • Cítím se mrzutý a ukřivděný, když mi ostatní nedovolí, abych jim pomohl.
 • Nabízím druhým rady a směrnice jednání, aniž bych byl o to žádán.
 • Zahrnuji dárky a pozornostmi ty, o které stojím, na kterých mi záleží.
 • Používám sexu, abych získal ocenění a přijetí.
 • Musím se cítit „potřebný“, abych mohl mít vztahy s druhými.

Úplnou verzi v anglickém jazyce naleznete na Co-Depenents Anonymous World CoDA.