Anonymní spoluzávislí (CoDA)

Stránka pro Českou republiku a Slovensko


Na slovenské verzi pracujeme. Prozatím využijte standardní nástroje překladu.


Preambule sdružení CoDA

Co-Dependents Anonymous je společenství mužů a žen, jejichž společným cílem je získat zdravé vztahy. Jediným požadavkem pro členství je touha po zdravých a láskyplných vztazích. Scházíme se, abychom se vzájemně podpořili a sdíleli mezi sebou své zkušenosti s cestou odkrývání sebe sama, při níž se učíme mít v lásce vlastní já. Uplatňovat tento program v životě umožňuje každému z nás stávat se stále upřímnějšími sami k sobě v poznávání našich vlastních životních historií a našeho spoluzávislého chování. 

Co se týče poznání a moudrosti, spoléháme se na Dvanáct kroků a Dvanáct tradic. Ty jsou principy našeho programu a našimi průvodci k dosažení upřímných a naplňujících vztahů se sebou samými i s druhými. V CoDA se každý učíme budovat most k Síle větší, než je naše, tak jak ji sami poznáváme, a stejné privilegium dopřáváme i ostatním. 

Tento proces obnovy je pro nás darem uzdravení. Aktivní prací na programu Anonymních spoluzávislých můžeme každý z nás dosáhnout nové radosti, přijetí a klidu ve svém životě.

Úplnou verzi v anglickém jazyce naleznete na Co-Depenents Anonymous World CoDA.