Dvanáct kroků CoDA

Úplnou verzi v anglickém jazyce naleznete na Co-Depenents Anonymous World CoDA.

 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad jinými – naše životy začaly být neovladatelné. 
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší, než naše obnoví naše duševní zdraví. 
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme. 
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe. 
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb. 
 6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady. 
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 
 8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. 
 9. Rozhodli jsme se provést všechny tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace dovolí, s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo. 
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali. 
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit. 
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním spoluzávislým a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.